โบราณสถานดงเมืองเตยโบราณสถานดงเมืองเตย วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปศึกษาหาความรู้ และชมประวัติศาสตร์ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต  ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย และยังเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย และ ที่นี่ก็ยังเป็น แหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญกับประเทศไทยอีกเช่นกัน ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเรามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกันนะคะ

โบราณสถานดงเมืองเตย
ซากของวัตถุโบราณ

พูดถึงประวัติศาสตร์ หลายคนคงจะนึกถึง จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่วันนี้ ประวัติศาสตร์ไทย
ที่เราจะพูดถึง และจะไปศึกษานั้นอยู่ที่ อำเภอในบ้านเมืองเตย คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองโบราณ ที่มีอายุยาวนานมาก จังหวัดยโสธร
เป็นจังหวัด ที่ใหญ่และมีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ไทย และอุทยานเป็นจำนวนมากมีแหล่งกำเนิดของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป้นภูเขาเล็กใหญ่  แม่น้ำ ลำธาร ที่มีชื่อเสียงหลายๆที อีกด้วย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

โบราณสถานดงเมืองเตย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

 ดงเมืองเตย เป็นเมืองเก่าแก่ที่อยู่มา เเละมีมานานตั้งแต่สมัยขอม โดยบริเวณรอบๆวัด จะมีบ่อน้ำสระน้ำ มีกำแพง
เมือง และมีซากวัดที่เก่าแก่ โดยมีมานานมากโดยประมาณ 2000 ปี ในสมัยก่อนคนโบราณได้มีการเล่าขานกันมาว่า
ที่นี่เป็นป่าไม้ เป็นป่าที่รกร้าง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นสูง และมีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ไม้ตะแบก ไม้ยาง และไม่อื่นๆเป็นจำนวนมาก และในบริเวณนี้ได้มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ลิง ชะนี และสัตว์ป่าอีกมากมายหลายชนิด และยังมีสัตว์ปีก พวกนกหลากหลาย สายพันธุ์ คีย์เข้ามาอยู่อาศัย และอพยพมาอยู่ที่นี่ และบริเวณหนอง
น้ำของวัดที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำขังตลอดทั้งปี ได้มีเต่า และปลา หลายสายพันธุ์มาอยู่ที่นี่

โบราณสถานดงเมืองเตย
บริเวณรอบๆ
โบราณสถานดงเมืองเตย
บริเวณของเจดีย์

ซึ่งความเชื่อของคนโบราณที่นี่ ถ้าใครได้จับไป ก็จะเกิดอันตราย และจะต้องมีอันเป็นไป ชาวบ้านและคนในท้องถิ่น
ก็ถือความเชื่อนี้มาตลอด ที่นี่จะเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่  โดยจะมีอายุที่เก่าแก่ยาวนาน เมื่อประมาณ 2500 ปี ได้มีกลุ่มชาวบ้าน มาอาศัยและตั้งตัว รวมตัวเป็นชุมชน ที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำชี ได้มีการตั้งถิ่นฐาน อยู่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติ
ชาวบ้านที่นี่จะปลูกพืชทำไร่ทำสวน และยังมีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ คาดว่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถาน ให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้ โดยมีหลักฐานที่เป็นซากโบราณวัตถุ และมีศิลาแลงที่ได้จารึกไว้ สำหรับผู้ที่สนใจ และอยากเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยของที่นี่ ก็สามารถเข้ามารับชมได้

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดพระพายหลวง วัดเก่าแก่ในกรุงสุโขทัย สนใจคลิก วัดพระพายหลวง วัดเก่าแก่ในกรุงสุโขทัย

สนับสนุนโดย เว็บ 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃