BaganBagan พุกามเป็นที่ราบในตอนกลางของประเทศเมียนมาร์ ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศที่มีเนื้อที่ประมาณ 16 ตารางไมล์ตามริมฝั่งตะวันออกของอิระวดี อนุเสาวรีย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะของการสลายตัวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 เมื่อพุกามเป็นที่ตั้งของราชวงศ์เมียนมาร์ ประเพณีที่ดำเนินโดยพงศาวดารท้องถิ่นมีอยู่ว่ากษัตริย์ห้าสิบห้าองค์ปกครองอาณาจักรนี้เป็นเวลานานในช่วงสิบสองศตวรรษ

ประวัติของสถานที่มรดกโลก Bagan

Bagan
สถานที่ที่สวยงาม

พระเจ้าปินพยาเป็นผู้สร้างกำแพงเมืองพุกามในปัจจุบัน พระเจ้าปินพยาเป็นกษัตริย์องค์ที่ 34 แห่งราชวงศ์ ซึ่งในปี ค.ศ. 874 ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองแทมปาวาดีซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อปวาซาโต ภายหลังสร้างโดยไทกะเต็ง กษัตริย์องค์ที่ 12 และมีเมืองหลวงอีก 2 แห่ง คือ เมืองหลวงธีริปิตสยาที่สร้างโดยเทพยวง กษัตริย์องค์ที่ 7 และเมืองปักกาญ สร้างโดยธรรมดฤต ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 108

แต่ประวัติศาสตร์อันแท้จริงของราชวงศ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานเชิงวรรณยุกต์เริ่มต้นขึ้นเฉพาะกับรัชสมัยของอนารธา  ในปี ค.ศ. 1057 อนารธาพิชิตท่าตอนและนำคัมภีร์เถรวาทในภาษาบาลีกลับมายังเมืองหลวง พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ศิลปินและช่างฝีมือทุกรายละเอียด จากพระสงฆ์มอญ ชาวพุกามได้รับอักษร ศาสนา และคัมภีร์ นับจากวันสำคัญยิ่งนี้เองที่กิจกรรมทางสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ไม่ธรรมดาได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งในเวลาเพียงสองศตวรรษกว่าๆ นั้น ก็ได้ครอบคลุมเมืองและบริเวณโดยรอบด้วยอนุสรณ์สถานอันวิจิตรงดงามหลายพันแห่งทุกรูปทรงและขนาด ซึ่งผนังด้านในส่วนใหญ่เป็น ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่น่าทึ่ง

วัดทรงสี่เหลี่ยมที่ครอบงำโดยอิทธิพลของชาวมอญนั้นโดดเด่นด้วยทางเดินที่มืดมิดซึ่งมีแสงสลัวด้วยหน้าต่างที่มีรูพรุนและภาพเฟรสโกสีสดใสที่มีสีต่างกันโดยมีอักษรมอญเขียนอยู่บนผนัง วัดสไตล์พุกามโดยทั่วไปมีความสว่างและโปร่งสบายภายในโดยมีแผนและความสูงอันโอ่อ่า แต่ก็มีบางวัดที่มีรูปแบบปานกลาง

ปลายศตวรรษที่สิบสามเป็นพยานถึงการล่มสลายของราชวงศ์พุกาม เจดีย์นับพันถูกทำลายโดยผู้บุกรุก และกษัตริย์ที่หลบหนีจากจีน เชื่อกันว่าได้รื้ออนุสาวรีย์จำนวนมากเพื่อรวบรวมวัสดุสำหรับสร้างป้อม ตั้งแต่นั้นมา ศาสนสถานจำนวนมหาศาลก็ถูกทิ้งให้พังทลายและพังทลาย และวันนี้เราได้เห็นอนุสรณ์สถานอันวิจิตรงดงามไม่เกินร้อยแห่งที่ดึงดูดและรักษาความสนใจ และตั้งแต่ก่อตั้งมา ก็ยังคงเป็นที่สักการะและยังได้เป็นมกดกของโลกอีกด้วย

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

สถานที่ประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

Credit jili slot เล่นผ่านเว็บ 

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎