Changdeokgung PalaceChangdeokgung Palace พระราชวังชางด็อกกุงเป็นตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมเกาหลีโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และค่านิยมของประเทศ พระราชวังชางด็อกกุงมีรัชสมัยที่ยาวนานกว่ากษัตริย์องค์ใดที่เคยปกครองในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ประมาณ 270 ปี ได้ทำหน้าที่ในระบอบการปกครองและเป็นที่ประทับของราชวงศ์โชซอน อันที่จริง พระราชวังชางด็อกกุงเป็นพระราชวังที่ประทับยาวนานที่สุด

ในบรรดาพระราชวังทั้งหมดในเกาหลีใต้ มีลักษณะดั้งเดิมไม่บุบสลายและมีรูปร่างที่ดีไม่เหมือนกับพระราชวังอื่นๆ ในปี ค.ศ. 1405 พระเจ้าแทจง กษัตริย์องค์ที่สามของราชวงศ์โชซอนที่ปกครองประเทศ มีหน้าที่สร้างพระราชวังชางด็อกกุงที่เชิงเขา Eungbongsan ในฮันยาง หรือกรุงโซลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้

ประวัติ Changdeokgung Palace

Changdeokgung Palace
พระราชวังชางด็อกกุง

ในช่วงแรก พระราชวังชางด็อกกุงถือเป็นส่วนย่อยของพระราชวังหลักของพระราชวังคยองบกกุง จนกระทั่งญี่ปุ่นบุกเกาหลีระหว่างปี ค.ศ. 1592-1598 และพระราชวังคยองบกกุงถูกเผาทิ้ง

จากที่นั่น ชางด็อกกุงเข้ามาเป็นบ้านใหม่ของราชวงศ์โชซอน และกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของชาวเกาหลีในช่วงหลายปีของการรุกราน หลายศตวรรษต่อมา พระราชวังถูกทำลายโดยชาวญี่ปุ่นระหว่างการโจมตีในปี 1910-1945 พระราชวังแห่ง นี้ถูกละเลยมาหลายปีหลังจากนั้น แต่ในที่สุดก็ได้รับการบูรณะในปี 1991

Changdeokgung Palace
ภาพด้านหน้า

การออกแบบของพระราชวังถือเป็นความก้าวหน้าในขณะนั้น สถาปัตยกรรมเป็นผู้นำจากสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง การเสริมภูมิทัศน์และรักษาต้นไม้พื้นเมืองไว้ไม่เสียหาย ราชวงศ์และธรรมชาติของที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และอาคารของพระราชวังมีลักษณะประดิษฐ์น้อยมาก พระราชวัง Changdeokgung เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวเอกของสถาปัตยกรรมพระราชวังตะวันออกไกลที่มีรูปร่างตามสภาพแวดล้อม

เมื่อเข้าสู่ประตูหลักของพระราชวัง เราจะพบเสาหินที่ยืนอยู่ข้างทางที่นำไปสู่อาคารหลักอย่างมั่นคง หลายร้อยปีก่อน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของราชวงศ์ได้รวมตัวกันอยู่เบื้องหลังเสาแต่ละเสาที่กำหนดให้เข้าเฝ้ากษัตริย์ ปัจจุบัน นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันรอบๆ อนุสาวรีย์ที่โดดเดี่ยวเหล่านี้จากอดีต เพื่อจินตนาการถึงชีวิตอันหรูหราของพระราชวัง

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทเมืองสิงห์ สนใจคลิก ปราสาทเมืองสิงห์

Credit bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃