Maison de Valoisราชวงศ์วาลัว Maison de Valois นั้นเป็นสาขาย่อยของราชวงศ์กาเปเตียง ที่สืบราชสมบัติฝรั่งเศสต่อจากราชวงศ์กาเปเตียงในค.ศ. 1328 และได้ส่งต่อให้ราชวงศ์บูร์บงในค.ศ. 1589 ราชวงศ์วาลัวสาขาเบอร์กันดีที่ปกครองแคว้นเบอร์กันดีด้วย ก็เป็นดุ๊กแห่งเบอร์กันดี ราชวงศ์วาลัวได้สืบเชื้อสายมาจากชาร์ลส์ เคานต์แห่งวาลัว พระโอรสในองค์ที่ 3 ของพระเจ้าฟิลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์วาลัว Maison de Valois

Maison de Valois
พระโอรสของราชวงศ์วาลัว

แม้พระเจ้าฟิลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศส ในราชวงศ์กาเปเตียงจะมีพระโอรสถึงสามองค์ ซึ่งในทั้งสามพระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์ แต่ก็กลับไม่มีพระองค์ใดมีทายาทเลย ในค.ศ. 1328 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ได้สิ้นพระชนม์ พระนางอิซาเบลลา พระขนิษฐาของท่านพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ทรงอภิเษกกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 แห่งประเทศอังกฤษ และมีพระโอรสเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3

ดังนั้นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดจึงนับเป็นพระญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของพระเจ้าชาร์ลส์ที่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์ฝรั่งเศส แต่ก็ไม่มีขุนนางฝรั่งเศสคนใดที่จะยอมให้กษัตริย์อังกฤษมาครองฝรั่งเศสเป็นแน่ จึงได้ยกกฎซาลิก อันเก่าแก่ของชาวแฟรงก์โบราณที่ออกมาอ้างว่าการสืบสันตติวงศ์นั้นจะต้องผ่านไปทางผู้ชายเท่านั้น ให้เท่ากับตัดพระนางอิซาเบลลาและพระเจ้าเอ็ดวาร์ดออกไป และได้ยกบัลลังก์ให้ฟิลิป ในลูกชายของชาร์ลส์แห่งวาลัว ที่เป็นพระเจ้าฟิลิปที่ 4 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์วาลัว

Maison de Valois
พระนางอิซาเบลลาของราชวงศ์วาลัว

ทั้งในพระเจ้าฟิลิปและพระเจ้าเอ็ดวาร์ดตกลงกันแล้วว่าจะให้พระเจ้าฟิลิปครองฝรั่งเศส แต่ในพระเจ้าเอ็ดวาร์ดทรงรักษาแคว้นกาสโคนี ไว้ แต่ในพระเจ้าเอ็ดวาร์ดทรงทำสงครามกับสกอตแลนด์ ซึ่งก็เป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส พระเจ้าฟิลิปนั้นจึงทรงฉวยโอกาสบุกแคว้นกาสโคนี แต่ในศึกกับสกอตก็เสร็จเร็ว ในพระเจ้าเอ็ดวาร์ดที่ทรงยกทัพมาบุกฝรั่งเศสในค.ศ. 1338 ได้กลายเป็นชนวนสงครามร้อยปี

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 ได้สิ้นพระชนม์ในค.ศ. 1498 และทำให้ราชวงศ์วาลัวสายตรงสิ้นสุดลง ดุ๊กแห่งออร์เลออง ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส แต่ในพระเจ้าหลุยส์ก็สิ้นพระชนม์ไร้ทายาทอีกในปีค.ศ. 1515 เคานต์แห่งอองกูแลม ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1

พระเจ้าอองรีที่ 3 ก็ทรงได้เป็นกษัตริย์แห่งโปแลนด์ด้วย แต่ก็ได้ทรงสละบัลลังก์โปแลนด์มาครองฝรั่งเศส พระเจ้าอองรีได้ทรงสิ้นพระชนม์ในค.ศ. 1589 ทำให้ได้ตามกฎซาลิกบัลลังก์ตกเป็นของกษัตริย์แห่งนาวาร์ ในราชวงศ์บูร์บงต่อไป

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

กลุ่มหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคลิก Shirakawa-go

โดย ufa

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎