Milanชาวเซลต์ที่ได้อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของอิตาลีเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมือง Milan เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล ในต่อมา 222 ปีก่อนคริสตกาล โรมันได้มีชัยชนะเหนือเซลติกส์ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมดิโอลานัม ในช่วงศตวรรษที่ 4 เมืองมิลานเติบโตเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในยุโรปด้วยประชากรมากกว่า 300,000 คน

Milan history

Milan
เมืองMilan

หลังจากในศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ก็เริ่มเข้ามาเผยแผ่และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วเมือง ทำให้มิลานนั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักร หลังจากปีค.ศ. 1200 เมืองมิลานเริ่มมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นและยกระดับจากเทศบาลขึ้นมาเป็นเมืองแห่งขุนนางศักดินา ตามกำแพงเมืองถูกต่อเติมขยายเขตแดนออกไป มีการสร้างถนนและอาคารต่างๆ มากมาย

หลังจากการทำสงครามอันยาวนานกับทางฟลอเรนซ์และเวนิส มิลานก็ได้พบความสงบสุขอีกครั้งหลังจากตระกูลสฟอร์เซมีอำนาจในการปกครองแทนตระกูลวิสคอนติเดิม และในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนี้ มิลานได้กลายเป็นศูนย์กลางทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรม และศิลปินเลโอนาร์โด ดา วินชี ถูกเรียกตัวเพื่อไปถวายงานลุโดวิโค ซึ่งก็มีบรรดาศักดิ์เป็นดยุคแห่งมิลานของตระกูลสฟอร์ซา

หลังจากที่จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ได้ขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ. 1535 มิลานก็เริ่มต้นยุคแห่งการใช้กฏแห่งสเปนเป็นเวลาเกือบ 200 ปี ในหลังจากการเริ่มต้นศตวรรษที่สิบแปดไม่นาน ชาวออสเตรียก็เดินทางเข้ามาในมิลาน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างหยั่งลึกในภายใต้การปกครองของออสเตรีย และเป็นยุคเริ่มต้นของการก่อสร้างพวกอาคารด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่

Milan
เมืองMilan

ในปีค.ศ. 1859 ชาวออสเตรียก็ถูกขับไล่ออกจากมิลานและเมืองถูกยึดไปอยู่ภายใต้อาณาจักรของทางแคว้นปีเอมอนเต ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรอิตาลีในช่วงปีค.ศ. 1861 ซึ่งมิลานได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอิตาลี

เมืองมิลานได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็นับว่าโชคดีมากที่สมบัติที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลายชิ้น เช่น งานจิตรกรรมฝาผนังของพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของเลโอนาร์โด ดา วินชี ไม่ได้ถูกทำลายจนเสียหาย หลังสงครามโลกจบลงเมืองมิลานได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วมากและเติบโตเป็นเมืองทันสมัยดังที่เป็นอยู่เช่นปัจจุบันนี้

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

เครื่องประหารคลิก กิโยตีน

โดย เว็บพนันออนไลน์ เติมผ่าน true wallet

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎