Temple of JupiterTemple of Jupiter เป็นวัดที่มีตัวอาคารวัดตั้งอยู่บนโพเดียมสูงมีบันไดทางเข้าด้านหน้า ทั้งสามด้านนั้นน่าจะล้อมรอบด้วยแนวโคลอนเนด โดยมีเสาอีกสองแถวที่วาดขึ้นในแนวเดียวกันกับเสาที่อยู่ด้านหน้าของโพรนาโอลึกที่อยู่ข้างหน้าเซลล์ทั้งสาม เสาตรงกลางกว้างกว่าอีกสองแถวตามขวาง ด้วยศีลของวัดทัสคานิก ซึ่งในบทความนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับสถานที่ที่น่าสนใจแห่งนี้

ประวัติของ Temple of Jupiter

ตั้งอยู่บนเนินเขา Capitoline และอุทิศให้กับ Capitoline Triadนั่นคือ Jupiter Optimus Maximus, Juno และ Minerva การก่อสร้างเริ่มขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์อีทรัสคันพระองค์แรกของกรุงโรมTarquinio Prisco ในศตวรรษที่ 6 และเสร็จสิ้นโดย Tarquinio the Superb ได้รับการสถาปนาเมื่อต้นสาธารณรัฐใน 509 ปีก่อนคริสตกาลเท่านั้น

มีขนาดใหญ่ (ประมาณ 53 x 63 ม.) ทำให้เป็นวัดทัสคานีที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมา อาคารยืนอยู่บนแท่นสูงพร้อมบันไดทางเข้าด้านหน้า ซุ้มและทั้งสองด้านมีหกเสาเรียงเป็นสามแถวในขณะที่ด้านหลังไม่มีทางออก การออกเสียงลึกนำหน้าเซลล์ทั้งสาม เซลล์ตรงกลางกว้างกว่าเซลล์อื่นๆ

ตามหลักการของวิหารทัสคานี ส่วนที่เหลือของฐานรากและแท่นประกอบด้วยโครงสร้างก่ออิฐขนาดมหึมาขนานกับบล็อกของ cappellaccioใ นจตุรัสขนาดใหญ่ ด้านหน้าวัด มีวัดของเทพเจ้าน้อยและอาคารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ มากมาย ตลอดจนรูปปั้นและถ้วยรางวัล

เหนือหน้าจั่วเป็นดินเผารูปสี่เหลี่ยมซึ่งสร้างโดยประติมากรชาวอิทรุสกัน Vulca di Veio ในศตวรรษที่หก BC ผู้แต่ง Apollo of Veii ที่มีชื่อเสียงซึ่ง เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ Villa Giulia ใน 296 ปีก่อนคริสตกาล สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกแทนที่ด้วยเหรียญทองแดง

บางทีอาจเป็นผลงานของพี่น้อง Ogulnii ซึ่งเป็นผลงานเดียวกันกับที่ Capitoline Wolf นำมาประกอบ รูปปั้นลัทธิซึ่งอาจได้รับแรงบันดาลใจจาก Zeus ที่ Olympia โดย Phidias นั้นมา จากประติมากรชาว กรีก Apollonios สำเนาของ Capitoline Triad กำลังแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Palestrina

วัดโบราณถูกทำลายด้วยไฟต่างๆ หลังจากนั้นจึงสร้างใหม่ด้วยหินอ่อน เหรียญบางส่วนและ Marcus Aurelius อยู่ในพิพิธภัณฑ์ Capitoline ซึ่งมีสี่เสาที่ด้านหน้า ทำให้เราเห็นภาพระยะสุดท้ายของวัด เรายังทราบด้วยว่าหลังคาถูกปกคลุมด้วยแผ่นทองคำซึ่งถูกถอดออกระหว่างการรุกรานของอนารยชน การขุดค้นล่าสุด ที่ดำเนินการในสวนโรมันและภายในปาลาซโซนูโอโว ได้ทำให้ส่วนอื่นๆ ของฐานพระวิหารซึ่งประกอบขึ้นด้วยสี่เหลี่ยมจตุรัสของ cappellaccio

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

เหตุการณ์ที่มาของพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงคลิก พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎